header
  • Diferents partits, diferents visions i models es podran conèixer de forma comparativa amb la veu dels seus propis representants.
  • Es posaran sobre la taula temes com la prescripció infermera, la privatització dels serveis o la repercussió de les restriccions econòmiques sobre determinats grups de població.

El proper dia 29 de febrer, a les 15:30, i en el marc del 40 aniversari de l’ESIM, tindrà lloc a la Sala Josep Marull del Campus Universitari Mar (Dr.Aiguader, 80) el debat amb format de taula rodona “Model sanitari i polítiques de salut des de la perspectiva dels diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya” que reunirà a representants de la Comissió de Salut del Parlament per tal que confrontin les seves visions sobre la sanitat per als propers anys.

Al debat està previst que participin la Sra. M Asunción Laïlla, de Junts Pel Sí, el Sr. David Mejía de Ciutadans, la Sra. Assumpta Escarp, del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Sra. Marta Ribas, de Catalunya Sí que es Pot i Iniciativa per Catalunya Verds i el Sr. Santi Rodríguez, del Partit Popular.

Els estudiants del Grau d’Infermeria de l’ESIM plantejaran als representants polítics les seves preguntes al voltant del seu futur professional, sobre les seves propostes als programes electorals i sobre com afecten algunes de les seves decisions a les vides de les persones.

La política sanitària en la formació infermera

Les preguntes que es presentaran durant el debat han estat elaborades pels alumnes del 3r curs del Grau d’Infermeria, de l’assignatura “Gestió de cures infermeres”, que va organitzar un seminari amb l’objectiu d’estudiar els diferents models i propostes polítiques en salut per tal de fomentar l’esperit crític i la comprensió de com repercuteixen les lleis en la vida de les persones, ja sigui com a usuàries o com a professionals.

En aquest seminari, els participants hi van dedicar al voltant de cinc hores a l’activitat i van analitzar els diferents programes electorals, per extreure les diferents visions de futur del model sanitari de cadascun. Aquesta anàlisi es va distribuir de forma aleatòria entre els alumnes participants i es va presentar per tal que el grup obtingués una visió global i comparativa que els permetés formular les preguntes que, durant el debat, podran obtenir finalment resposta de la mà dels propis grups polítics participants.

Temes sobre la taula: prescripció infermera, privatització dels serveis o la universalitat de l’accés als serveis sanitaris

Les preguntes que es plantejaran, tal com afirma la professora i coordinadora de l’acte Montse Montiel, demostren l’entusiasme i l’interès de la nova generació d’infermers per les qüestions que els afecten i que determinen el present i el futur de la nostra sanitat. Des de la visió del que significa la universalitat en el camp de la salut a les que es faran al voltant de la prescripció infermera, sobre temes ètics com la regulació de la mort digna, sobre la privatització dels serveis de salut o sobre com afecten les restriccions econòmiques als pacients amb determinades malalties.

L’ESIM està convençuda de la necessitat de què els professionals infermers comprenguin el seu paper com a grup de pressió important en el món de la salut. En aquest sentit, treballar les competències polítiques i la vessant de la responsabilitat social proporciona als estudiants una formació més completa i una visió integral del seu treball, fent-los reflexionar sobre la importància de ser actors influents de la nostra societat, vinculant-se i contribuint a decidir quin sistema de salut és el que creuen que ha de ser el que emmarqui la seva feina i l’atenció a les persones, sempre des del respecte a la pluralitat d’opinions i pensaments i la llibertat d’elecció dels alumnes.

40 anys d’ESIM

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) és un centre docent vinculat al Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona, i adscrita a la Universitat Pompeu Fabra dins del Campus Universitari Mar.

Ens mou la millora de l’atenció a la salut dels ciutadans mitjançant el foment de cures d’infermeria innovadores i de qualitat, i en la promoció d’un desenvolupament professional altament competent. Tal com passa a la resta de centres del Parc de Salut Mar, la innovació, la creativitat i l’esforç per la millora contínua, el perfeccionament a nivell científic, tècnic i humanístic dels professionals i la promoció de la recerca estan al centre de la nostra identitat.

Al llarg de 40 anys hem incorporat les noves estratègies d’ensenyament i aprenentatge recomanades per la comunitat internacional per aconseguir que els alumnes formats a l’ESIM es graduïn amb les competències necessàries per a exercir com a professionals reconeguts per la seva qualificació.

Deixa un comentari