header

En el context de crisi econòmica en què ens trobem, en què els ingressos de les institucions públiques es redueixen i no queden del tot garantits, no és d’estranyar que hagin aparegut ja iniciatives d’ús privat de les instal·lacions públiques que busquen trobar més finançament en activitats que fins ara no es realitzaven. La reforma de les lleis per part del Govern de la Generalitat –l’anomenada Llei Òmnibus- també en fareferència i els seus representants es declaren a favor de la concertació de serveis sanitaris, així que aquesta pràctica sembla quedar refrendada, sempre i quan no vulneri els drets dels usuaris. Ja han sortit però les rèpliques i crítiques a aquesta situació, des de les que l’acusen de privatització encoberta a les de caire ètic que hi veuen un camí per a la discriminació. I tu… què en penses?

Deixa un comentari