header

Al Parc de Salut MAR hem fet moltes passes en aquest complex tema del tabac però sempre hem tingut clar que finalment havíem d’arribar a un hospital sense fum. La institució sempre s’ha posicionat, implicat i compromès amb aquest objectiu i ha volgut que aquest procés, que es va iniciar fa ja molts anys, fos ferm i sempre amb l’ànim de col·laborar i donar tot el suport necessari. El fet d’haver passat per un etapa prèvia progressiva i consensuada sens dubte facilita ara l’entrada de les noves mesures.

Des del juny de 2009 es va instituir un programa d’ajuda al fumador adreçat als treballadors de la institució, que de fet és la continuïtat d’iniciatives prèvies. Creiem que està funcionant molt bé i que és essencial per avançar en el camí cap a uns hospitals realment sense fum, i així l’hem plantejat. Es tracta, aquest camí, d’un procés iniciat de forma esglaonada: al 2009, el Centre Fòrum i Peracamps varen ser els primers que van fer l’esforç d’implementar totes les mesures dels centres sense fum per part dels professionals, als que ara, al 2010, s’han incorporat l’Hospital de l’Esperança i l’Hospital del Mar. Es va acordar delimitar una zona única com a punt de fum als dos hospitals, que possiblement no eren del tot adequades, però que des del principi s’ha considerat com una mesura transitòria cap al que ha de ser la implantació al gener de la nova llei. Com a incentiu i reconeixement de l’esforç que els professionals estan fent, el dia 30 de novembre es varen lliurar a les persones que han aconseguit sortir-se’n exitoses de la seva deshabituació tabàquica, i que per tant ja son ex-fumadors, uns premis al seu esforç: un premi especial consistent en el retorn del cost íntegre del tractament farmacològic i sis premis per a altres ex-fumadors que ho han assolit en els darrers mesos i que han estat obsequis relacionats amb la relaxació i encoratjant-los a seguir per aquest camí.

El fet de donar suport als fumadors ha estat el puntal per a exigir després més, que és el que demana la nova llei que ha entrat en vigor el gener de 2011. A més, seguint el criteri d’exigir i ajudar alhora, al gener s’inicien també dues noves línies d’acció: per una banda, s’oferiran gratuïtament pegats de nicotina, l’efecte dels quals té una durada d’unes vuit hores, per als treballadors que se’ls faci molt complicat no fumar durant tota la seva jornada laboral. I la segona línia serà oferir també als pacients ingressats que ho necessitin –a la major part de persones no els cal- el suport per a utilitzar pegats de nicotina durant la seva estada i després poder, els que ho desitgin, iniciar una teràpia. Aquests pegats els facilita gratuïtament el Departament de Salut.

Des de la Comissió Hospitals sense Fum del Parc de Salut MAR i el Servei de Salut Laboral pensem que totes les oportunitats són bones per a deixar de fumar i constatem que el treballador les aprofita, de manera que després de cada intervenció que fem observem un increment significatiu del nombre de primeres visites al programa de tractament del tabaquisme (PTT). Això és concordant amb l’evidència científica que mostra clarament l’efectivitat de les mesures de restricció del consum de tabac en els centres públics sobre la prevalença de fumadors. En aquest sentit, doncs, el que es pot veure únicament com a restriccions, realment són intervencions per a promoure la salut de la població. A més, de promoció de la seguretat, especialment contra incendis, i de reducció de la despesa de manteniment dels centres. I tot això és òbviament molt positiu.

Des de la Comissió i el Servei de Salut Laboral hem pres aquesta tasca amb entusiasme i rigor: ens hem format, estem en contacte amb experts, participem en cursos i ens hem implicat al màxim amb la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, que impulsa un procés complex en què cal que els professionals s’adaptin a una situació que està canviant sense volta enrere.

Voldria fer palès que en tot aquest projecte, a més de la Direcció i dels membres de la Comissió, que provenen de diferents àmbits (atenció a l’usuari, epidemiologia, comunicació, pneumologia, psiquiatria, salut laboral, representants dels diversos centres, dels treballadors i dels fumadors, ex i no fumadors), hi participen també molts altres professionals de diversos àmbits que són clau en aquet procés. N’esmento alguns: tecnologia i serveis generals, recursos humans, infermeria, serveis mèdics, metges i infermers del treball. I en general, tots els professionals del Parc de Salut MAR perquè finalment fer l’hospital lliure de fum és cosa de tots.

La llei que ha entrat en vigor el gener de 2011, que continua prohibint fumar als recintes hospitalaris, fa més explícita aquesta prohibició, tant a l’interior com a les zones exteriors, fins i tot a les zones ajardinades. Són excepcions a la norma els centres de salut mental i els sociosanitaris, només en relació als pacients. Encara que molt probablement hi haurà persones que ho puguin viure en certa mesura malament, si més no inicialment, penso que tots els antecedents ens garanteixen que aquest no serà tampoc un canvi traumàtic. De fet, un dels nostres reptes ha estat que no hi hagi conflictes per aquest tema, bàsicament oferint tot el suport als/les fumadors/es i comunicant els canvis adequadament, seguint amb el calendari acordat i sempre endavant en la meta final d’assolir un hospital lliure del fum del tabac.

Avui crec que no és possible ni congruent treballar en un hospital per la salut de les persones on s’hi fumi. Ser bons professionals implica també ser models i tenir una actitud de promoció de la salut i servei davant del pacient. Així, en tant que la nova llei ens ho imposa, també ens ajudarà a tots plegats a aconseguir el nostre objectiu, perquè finalment la gran majoria de persones, i en el cas del personal sanitari encara més, tenim una gran capacitat per adaptar-nos a les normes i situacions de canvi. I si al final copsem que hi ha una reducció del nombre de fumadors, podrem sentir-nos molt satisfets.

Deixa un comentari