header

Vivim un moment en què coincideix la presentació de l’avantprojecte de Llei de la Ciència amb un context de crisi econòmica i un descens del 15% dels pressupostos destinats a investigació. Actualitzar la situació de la ciència al nostre país suposa en aquesta nova Llei dos punts bàsics: l’estabilitat de la carrera científica i un nou model de gestió dels projectes de desenvolupament i investigació i dels seus fons, de forma que hi hagi una major eficàcia en l’assignació de fons i per a què aquests reverteixin directament en la societat. Els nostres científics i professionals vinculats a la recerca es plantegen les respostes a la millor distribució de recursos.

Entrevista Dr. Miguel López-Botet. Director de Recerca del Parc de Salut Mar de Barcelona i Director de l’IMIM

El progrés científic és el resultat d’una tasca col·lectiva en què múltiples actors contribueixen a diferents nivells per a què l’enginy, la creativitat, la imaginació i la llibertat intel·lectual puguin fructificar en avenços rellevants del coneixement. Qualsevol organització que aposta per la recerca científica ha de planificar, captar i invertir els recursos necessaris per tal de desenvolupar la massa crítica, el personal de suport, la tecnologia i les infraestructures que propiciïn un desenvolupament harmònic i eficient del procés investigador, d’acord amb la política científica institucional. En el nostre cas, la complexitat dels problemes que ha d’afrontar la investigació biomèdica requereix un abordatge multidisciplinar, integrant competències, coneixements i tecnologies complementàries. Finalment, cal assenyalar que la mida i especialització de la massa crítica potencien la visibilitat i prestigi internacionals.

Una estratègia per a conciliar la gestió de tot això és concentrar en un mateix entorn els recursos que aporten diferents institucions i empreses, promovent l’ús compartit de grans infraestructures així com la comunicació necessària per a catalitzar el desenvolupament de noves idees i projectes col·laboratius. La funcionalitat d’aquest model, del qual el PRBB n’és un paradigma, no està exempta de dificultats operatives.

El programa de creació d’Instituts d’Investigació Sanitària (IIS) del ISCIII (MICINN), el centre neuràlgic del qual és un hospital universitari, pretén  proporcionar un marc organitzatiu integrador que prioritzi la coordinació
orientada al desenvolupament de la recerca translacional. Superar els darrers obstacles per tal d’assolir l’acreditació del IIS-Hospital del Mar és una de les tasques prioritàries que ens ocupa actualment.

Deixa un comentari