header

El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes és l’estratègia institucional destinada a assolir la igualtat real entre les dones i els homes dins del món laboral. Té com a objectiu complir amb la normativa vigent, millorar les condicions a la institució i contribuir a una nova cultura institucional.

El nostre bagatge en igualtat
Tradicionalment ja s’havien aplicat accions i principis d’igualtat en el tractament de la igualtat d’oportunitat tant pel que fa a l’accés al treball com a la formació i les subvencions relacionades o al desenvolupament de la professió amb unes taules salarials úniques i públiques, així com mesures econòmiques encaminades a oferir ajudes tant a homes com a dones.

També s’han supervisat i optimitzat les condicions de treball considerant les necessàries adaptacions de gènere i s’ha desenvolupat un protocol d’assetjament psicològic laboral. Recentment, s’han aplicat accions com la possibilitat d’adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball, l’establiment de permisos de paternitat, la introducció d’ampliacions i modificacions en els permisos i en els supòsits de suspensió del contracte o la garantia de les condicions retributives durant el permís maternal.

El diagnòstic de la institució
En el diagnòstic de la situació de la institució respecte a la igualtat d’oportunitats, en primer lloc, i com a conseqüència de les singulars característiques del mercat laboral sanitari, es va veure que comptem amb el triple de dones que d’homes en plantilla, i que els tipus de contracte que ambdós sexes tenen es distribueix de manera semblant. També es va veure que el nombre de dones és superior pel que fa a les metgesses residents i també en la categoria de tècnics mitjans. Les dones han participat també en major percentatge en la carrera professional en totes les categories, excepte a la corresponent a tècnics superiors. Pel que fa a la composició d’òrgans de govern, la Comissió Executiva i el Consell de Direcció de l’IMAS estan formats actualment per gairebé el mateix número de dones que d’homes i els percentatges totals de participació es mantenen en uns marges 60%-40%.

Els aspectes a millorar
Els aspectes a millorar són bàsicament els derivats del fet que el nombre d’homes titulats superiors no sigui proporcional respecte al nombre total de dones de la plantilla, situació que potser es veurà aviat compensada pel fet que el nombre de metgesses residents és notablement superior i que, veient la incorporació recent de titulades superiors a plaça fixa veiem que també és més elevada. Ambdós fets fan suposar que en un futur les diferències i desproporcions es podran pal·liar sense excessives dificultats. Es preveu que el Pla d’igualtat millori aspectes com el que el nombre d’homes amb nomenament sigui superior al de dones, especialment quan ho valorem respecte al total d’homes i dones en plantilla. Aquest punt fa que es generi també una diferència en el sou mig d’homes i dones, tot i que s’apliquin les mateixes taules salarials. Aquesta és una de les situacions que es tractaran de corregir mitjançant la implantació i desenvolupament d’aquest pla d’igualtat.

Mirant al futur
Es preveu que els aspectes negatius detectats es puguin pal·liar sense dificultats en un futur no massa llunyà. L’IMAS té una voluntat de millora al respecte i ha fet una aposta per la sensibilització en matèria d’igualtat. D’altra banda, la pròpia evolució del mercat laboral i de la societat en general, així com l’augment d’incorporació de dones titulades superiors i metgesses contribuirà a fer-ho més fàcil. Tanmateix, el grup de treball té previst accions pel que fa a les polítiques de gènere, el treball contra la violència i la discriminació de gènere, el foment de la participació de les dones en les comissions i òrgans de direcció, el repartiment dels treballs i els usos dels temps, la formació i producció laboral i la promoció de la salut.

2 Respostes to “Diferents sí, desiguals no”

 1. Josefina Pi-Sunyer escrigué:

  Us recomano visitar el Cuaderno de Trabajo ”INDICADORES DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EN LAS ORGANIZACIONES” elaborat en el transcurs del Projecte europeu Vèrtex de la II convocatòria de la Iniciativa Equal 2004-2007 en el que l’IMAS va col·laborar.

  La descripció que del Projecte va fer la Fundació Maria Aurèlia Capmany en el seu moment, va ser:

  “Vèrtex està integrat dins de l’eix IV Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, i s’emmarca dins de l’àrea temàtica II: Reduir els desequilibri entre homes i dones i donar suport a l’eliminació de la segregació en el treball. L’objectiu global és definir, dissenyar i elaborar models d’actuació que desenvolupin una proposta d’acció positiva, per a l’eliminació de les desigualtats de la segregació vertical en les condicions de treball de les dones a 4 àmbits específics: l’accés a l’ocupació i a la promoció professional, la discriminació salarial, la salut laboral i les dificultats en l’accés a la formació”.

  cliqueu:
  http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/Documento/5621/image_cuaderno_indicadores.pdf

  Salutacions,

 2. Nines Campoy escrigué:

  Us recomano una lectura de la Gemma Lienas que parla de les desigualtats de gènere i de la campanya “Mou-te per la igualtat. És de justícia”, avui, a El País.
  Us adjunto l’enllaç:

  http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ojo/cerradura/elpepiespcat/20090720elpcat_5/Tes

Deixa un comentari