header

S’ha atorgat l’accèssit al projecte “Suport precoç per al retorn al treball en un hospital de tercer nivell i el seu impacte sobre la incapacitat temporal“, del qual s’ha destacat la preocupació per facilitar unes bones condicions de treball i l’adaptació del servei de prevenció a les necessitats dels treballadors de l’hospital, que ha aconseguit que persones amb incapacitats puguin continuar treballant o que aquelles amb baixa laboral retornin al seu lloc de forma ràpida i segura. Els autors són Consol Serra, José M. Ramada, Joan Mirabent, Consuelo Sancho, Julià del Prado i Rocio Villar del servei de Salut Laboral del PSMAR. La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha creat aquests premis com un espai de reconeixement a empreses i professionals que aporten solucions innovadores que permeten no solament compartir experiències sinó també esdevenir un instrument per encoratjar altres empreses i professionals a innovar en aquest àmbit.

Els premi va ser lliurat pel Dr. Antoni Mateu, Secretari de Salut Pública, en el marc de la celebració de la I Jornada de Salut Laboral que es va celebrar el passat 26 de setembre.

S’han presentat un total de 30 projectes de 25 empreses que abasten tots els aspectes de la salut laboral. El jurat va fer constar l’elevada quantitat i qualitat de les iniciatives avaluades.

Deixa un comentari