header

En la sessió del Comitè Científic de l’Associació Espanyola de Cirurgians, celebrada el passat 16 de setembre, professionals del servei de Cirurgia de l’Hospital del Mar van rebre diferents premis que reconeixen la projecció nacional i internacional dels serveis de cirurgia dels hospitals espanyols.

El Premi Nacional fou concedit al Dr. Joan Sancho pel treball “A randomized trial of hemithyroidectomy versus Dunhill for the surgical management of asymmetrical multinodular goiter “, publicat a la revista Ann Surg. 2012;256:846-51.

En aquest premi també va ser finalista el Dr. Manuel Pera, amb el treball “Phase II trial of preoperative chemoradiotherapy with oxaliplatin, cisplatin, and 5-FU in locally advanced esophageal and gastric cancer” publicat en la revista Ann Oncol 2012;23:664-70.

El Premi Covidien a la millor publicació nacional es va atorgar al Dr. José Manuel Ramon pel treball “Calidad de la ingesta alimentaria tras la cirugía bariátrica: gastrectomía vertical vs bypass gástrico”, publicat en la revista Cir Esp 2012;90:95-101.

En la mateixa sessió també es va concedir una beca per a formació d’especialistes a l’estranger a la Dra. Estela Membrilla, per a una estada al Departament de Cirurgia de la Universitat de California-San Francisco (UCSF).

Deixa un comentari