header

Si bé es coneix la incidència dels esdeveniments adversos i el seu impacte en mortalitat hospitalària i amb això ja ens fem una idea de la importància d’aquests esdeveniments, per primer cop, podem saber l’impacte econòmic dels esdeveniments adversos als hospitals espanyols amb rigor a partir de l’estudi que hem fet analitzant 245.320 episodis de diferents centres espanyols de 2008 a 2010. Vam veure que 17.000 d’aquests episodis, aproximadament el 6,8%, van tenir un efecte advers, cosa que va representar un 16,2% del cost total, 88 milions d’euros de cost incremental, que potser en bona part s’haguessin pogut evitar. I val a dir que són dades molt acurades, obtingudes per primer cop a Espanya a partir d’una ampla mostra, amb una metodologia plenament fiable i el més important segons el meu parer, repetible en el temps de manera homogènia gràcies a la xarxa RECH que aglutina els costos per pacient de quinze hospitals espanyols.

 

Deixa un comentari