header

Amb motiu del dia mundial de la Salut Laboral el professor Ewan B. McDonald, referent internacional en salut laboral, presentarà la innovadora experiència que desenvolupa a Escòcia per a facilitar la cerca de feina millorant l’estat de salut.

El món de la salut laboral ha de canviar. Fins ara el seu objectiu ha estat el de corregir riscos laborals i s’ha aconseguit una important disminució en els accidents laborals però queda molt per fer. El treball es pot considerar no és només la manera de guanyar un sou sinó també un lloc de relació social i de manteniment de l’autoestima i, en molts aspectes, generador de salut. Se sap que les persones que es reincorporen al món laboral -ja sigui després d’una malaltia o d’un temps d’inactivitat- milloren el seu estat de salut general. En canvi, la desvinculació i l’atur canvia l’autopercepció i també la forma de relacionar-se amb la societat.

L’estat de salut és bàsic per a incrementar les possibilitats de reincorporar-se al treball

La Jornada comptarà amb la participació del professor Ewan McDonald, un referent internacional en salut laboral, que té una experiència molt innovadora per a què les possibilitats de reincorporació de les persones que estan a l’atur siguin més altes tot millorant el seu estat de salut, que també incrementarà les possibilitats de mantenir-se en aquest lloc. El seu programa de retorn al treball és únic al món perquè inclou no només les persones en actiu sinó també els aturats. Aconsegueix que millori la seva percepció de salut i que així se sentin més capaços de cercar i demanar feina i que les empreses els percebin en les millors condicions i com a candidats competents.

Gestió activa de les baixes ajudant des de salut laboral a avançar tractaments

També es tractarà la gestió de les baixes (IT), que es basa en el suport al treballador per facilitar la seva reincorporació al treball de forma segura i sostenible, ja sigui escurçant els temps d’espera de visites i intervencions o l’administració de tractaments, promovent adaptacions del lloc de treball, etcètera. Aquest nou enfocament, que es plantejarà des de l’àmbit clínic, especialment de l’atenció especialitzada en un projecte en el que participa l’Hospital del Mar, com des de l’àmbit dels serveis de salut laboral, complementant les intervencions de gestió clínica amb les adaptatives i organitzatives, així com la recerca en instruments per a mesurar la capacitat funcional dels treballadors amb problemes de salut i que permetran un millor abordatge.

Desmitificant el mal d’esquena com a motiu de baixes laborals

També des de la salut laboral estem treballant per a millorar les condicions de treball per a què les persones en actiu que tenen problemes de salut puguin continuar desenvolupant la seva tasca. Entre d’altres iniciatives es parlarà de la informació adequada sobre el tractament d’una de les causes més freqüents d’IT com és el mal d’esquena, ja que encara hi ha una tendència a creure en les mesures de repòs o inactivitat quan les que s’han demostrat més eficients són les de moure’s i mantenir-se actiu.

Ergonomia participativa: un nou concepte de valoració de l’opinió del treballador

Si els treballadors incorporen la seva opinió i experiència en ergonomia als diferents llocs de treball també es pot aconseguir una important millora de l’entorn laboral. A més, si el treballador se sent valorat i escoltat també s’incrementa la seva satisfacció personal i l’impacte té efectes beneficiosos en tots els sentits.

 

Deixa un comentari