header

Sofia Ferré, Directora de l’AIS Barcelona Litoral Mar

L’AIS Barcelona Litoral Mar som una xarxa de persones que es comuniquen i es coordinen per a treballar junts per fer les coses millor per als malalts. Si hi ha una cosa que ens diferencia de les altres àrees sanitàries de Barcelona és que hem fet moltes “primeres vegades”: vam tenir la primera EBA, el primer codi de sepsis, el primer treball comunitari de la Primària a la Barceloneta, el primer programa de pre-alt que coordinava la sortida del malalt de l’hospital amb el retorn a la primària, la primera ruta assistencial de la insuficiència cardíaca o els primers comitès operatius entre la primària i l’hospital. Hem estat capaços de buscar solucions diferents, és a dir, d’innovar en la gestió per agilitzar i fer més eficient i amb més qualitat l’atenció als ciutadans. Tenim una cultura de xarxa molt consolidada. Però això no vol dir que no hi hagi molt per fer. Jo destacaria, per exemple, el repte de coordinar-nos amb tota la xarxa d’atenció social, que està íntimament vinculada també a la salut. Animo per tant a seguir treballant i innovant i també a explicar-ho per a rebre el merescut reconeixement que pertoca. 1.000 gràcies a tots!

Olga Pané, Gerent Parc de Salut MAR

Estem davant de canvis de gran impacte social que succeeixen a gran velocitat: la supervivència sense procedents de la població, la conversió en malalties cròniques de molts processos que fins ara eren mortals, els grans avenços en la recerca que fan evolucionar la tecnologia i els fàrmacs i ens posen davant de reptes econòmics també, a més d’altres com ara la limitació progressiva de la burocràcia en tant que pot suposar un fre. Necessitem instruments que ajudin a millorar la coordinació institucional perquè el futur, que ja està aquí, ens planteja el repte de digerir tota aquesta innovació i canvis des del punt de vista financer, organitzatiu i també de gestió de les expectatives de tota mena dels ciutadans. Tot plegat ens obliga a buscar noves solucions, noves respostes organitzatives. Si el futur ha de ser diferent, llavors no podem respondre com sempre, ens ho hem d’imaginar fent-ho diferent també.

Julio Pascual, Director Mèdic i Assistencial Parc de Salut MAR

Veig una sinèrgia molt gran que em fa sentir molt d’orgull i renova el sentiment de pertinença a l’AIS. Però per al futur crec imprescindible que hi hagi una forta inversió. Necessitem poder escometre la segona fase de les obres de l’Hospital del Mar. Si no, ens quedarem enrere.

Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona

Fa 10 anys ens vam decidir a fer horitzontal l’organització del sistema sanitari a la ciutat de Barcelona. Ens vam atrevir a imaginar a professionals que s’organitzaven i expressaven les seves opinions basades en el dia a dia, orientades als malalts. Vam deixar de parlar del “tu i jo” i vam passar a ser, institucionalment parlant, “nosaltres”. Deixar de pensar en cadascun dels nostres “NIF” i pensar en una cosa que ens engloba a tots ha estat realment una fita important, un canvi de paradigma. La bona sintonia entre proveïdors i la facilitat per al diàleg sens dubte ajudarà a abordar els reptes de futur i el seu desplegament.

David Elvira, director del CatSalut

Una dècada d’experiència demostra que hem aconseguit confiança i seguretat en el treball col·laboratiu. Un engranatge que garanteix la millor qualitat assistencial i que és real. Hem passat del Powerpoint a l’acció. Ens han permès escurçar la distància entre els Plans i els proveïdors, amb una visió més compartida de cap a on anem. I si els professionals són l’esperit d’aquesta dècada de l’AIS litoral, de cara al futur les comissions clíniques són els instruments clau, les palanques de canvi del Sistema Nacional de Salut. Ens donen una visió clínica del sistema i sense els clínics, les coses no passaran. Per això la visió clínica ha d’estar present des del començament a la planificació sanitària. Les comissions clíniques, sense ser òrgans únics de decisió ni tampoc de planificació estratègica, sí que vetllaran per assolir els últims resultats i reduir les desigualtats, per garantir la participació i també la coresponsabilitat dels professionals, que no són simples assessors sinó parts implicades que també rebran el reconeixement de la seva col·laboració en la carrera professional. Les comissions clíniques també donaran suport al gerent de la Regió i actuaran de forma coordinada amb les comissions d’entitats proveïdores. Són els darrers 100 metres de la planificació operativa, que volem fer amb els clínics.

Marta Cabanas, tècnica de l’AIS Barcelona Litoral Mar

Participació és la paraula clau. Ho ha estat en el passat, en el present i en el futur. En aquests 10 anys hem comptat amb la participació del 10% dels 4.000 professionals sanitaris que treballen a la nostra àrea, formant part de comitès, grups de treball, assistint a reunions, realitzant estudis, revisant protocols, rutes assistencials i vies farmacoterapèutiques. La nostra és una àrea molt acollidora, amb un gran tracte humà i uns professionals molt entregats a una població socioeconòmicament deprimida que sovint només té l’opció pública com a cobertura sanitària. Estem parlant dels professionals de diferents categories i nivells assistencials que treballen a l’Hospital del Mar però també a l’atenció primària, a la salut mental i addiccions, la salut pública, als sociosanitaris, als centres de rehabilitació i als de diàlisi, al transport sanitari, les oficines de farmàcia o les ortopèdies i fins i tot a la distribució d’oxigen. Nosaltres ens preocupem de que es mantingui la visió global per sobre de tot, en benefici de la continuïtat de tots els processos de cara al malalt. Sent administració sanitària, a l’AIS Barcelona Litoral Mar intentem superar la burocràcia  posant a treballar de forma conjunta als professionals de diferents institucions sanitàries, per fer més eficient l’atenció a les persones en els diferents moments de la seva vida que precisaran d’atenció sanitària. El repte és aconseguir que siguin tractades com volem que ens tractin a nosaltres o a les nostres famílies. És a dir, treballar per a una atenció equitativa i adaptada a les seves necessitats reals.

Juana Flores, Cap de Servei d’Endocrinologia de l’Hospital del Mar

Des del nostre servei hem presentat a la Jornada la nostra experiència d’agenda virtual entre especialistes i metges de capçalera. Gràcies a aquesta eina, basada en la col·laboració, el nostre temps de resposta als metges de família és d’un màxim de set dies, incloent els períodes vacacionals. A més, s’han acabat els “peregrinatges” dels malalts en la nostra especialitat. Hem aprofitat de forma molt eficient les possibilitats que ens atorga la tecnologia. Ara hem passat de derivar a compartir els malalts i visitem a l’hospital únicament els pacients prèviament valorats i que no es poden resoldre a l’atenció primària. I tots, professionals i pacients, estem molt satisfets amb aquest sistema.

Armand Casado, CUAP Sant Martí

El nostre projecte podríem dir que consisteix a crear un “CUAP de dia” per a l’atenció a pacients crònics respiratoris, alguns que acudeixen programats i altres de forma espontània. Compta amb la participació dels diferents serveis de l’Hospital del Mar, com Pneumologia o Urgències, però també la coordinació amb l’atenció primària, dels centres sociosanitaris i del SEM. Són més de 20 ambulàncies diàries que deixen d’acudir a l’Hospital i per tant contribueixen a la descongestió de les Urgències Hospitalàries.

Mireia Boixadera, directora SAP Litoral de l’ICS

Ens trobem per davant un repte de sostenibilitat i eficiència. Els recursos són limitats i la distribució equitativa passa perquè totes les institucions creiem no només en les infraestructures sinó també en les persones, la participació en la definició de prioritats que determinen la presa de decisions.

Sergi Pascual, adjunt del Servei de Pneumologia de l’Hospital del Mar

Valoro molt l’autonomia que ens dóna ser sostenibles. Saber invertir intel·ligentment i fer les assignacions estratègicament és la clau. La sagacitat inversora podríem dir que, ara més que mai, és vital.

 

 

Elena Martínez, Directora Assistencial APS Pamen

S’ha d’implicar els professionals i ciutadans des de la informació més transparent de que els recursos són limitats. Estic parlant, per exemple, de coses com ara la gestió dels no-presentats.

 

Patrícia García de Olalla, epidemiòloga de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Hem de ser capaços de mantenir i, fins i tot, millorar el que hem aconseguit, integrar nous actors, nous professionals que participin i avaluar tot el que fem.

 

Olga Vázquez, cap de Servei de Geriatria PSMAR

La paraula clau que defineix el futur de l’AIS Barcelona Litoral Mar és oportunitat. L’oportunitat que dóna el coneixement mutu per créixer plegats, doncs podem compartir objectius de salut. L’atenció sociosanitària, també anomenada intermèdia, pot esdevenir l’espai assistencial on s’integrin recursos d’atenció comunitària i d’atenció terciària amb la proporcionalitat que dóna l’expertesa en el maneig del pacient gran i crònic. El futur proper passa per deixar de parlar de coordinació i arribar a oferir de forma real a les persones malaltes els recursos que necessiten en cada moment.

Luis Miguel Martín, cap de secció Primària i Programes Especials de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del PSMAR

L’Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar ha permès donar millor resposta a les necessitats de la nostra comunitat. Ha facilitat l’atenció integral dels problemes de salut mental i addiccions desenvolupant un model seqüenciat i col·laboratiu orientat a pacients de menor a major complexitat. Destacaria l’oferta d’atenció grupal psicològica per problemes emocionals a l’Atenció Primària i el disseny de trajectòries clíniques pels trastorns mentals severs que té com a referent el model de rutes assistencials.

Deixa un comentari