header

Olga Pané. Gerent PSMAR.

“La DPO em sembla molt útil per a aconseguir alinear objectius i fer que tots anem en la mateixa direcció.”

La Direcció per Objectius (DPO) ha estat un projecte present des de l’inici d’aquest equip directiu. Si no s’ha implementat abans ha estat en bona part per les condicions de l’entorn socioeconòmic, però sempre ha hagut el desig de desenvolupar-lo de forma generalitzada. Per això, vam començar a treballar-hi en ferm des de l’any 2013 amb la voluntat d’acordar-lo dins del Conveni col·lectiu, tal com va ser possible finalment el passat mes de juny. Per això tinc la satisfacció de presentar-vos la DPO com una fita aconseguida que s’inicia, per als serveis assistencials, des d’aquest mes de gener de 2017.

Tots els qui han participat i col·laborat en el disseny d’aquest sistema al PSMAR saben que jo en sóc una defensora i me’l crec molt sincerament perquè, per a mi, està clar que funciona sempre que no en fem quelcom de burocràtic o de tràmit. La DPO em sembla molt útil per a aconseguir alinear objectius i fer que tots anem en la mateixa direcció. Per a mi, treballar per objectius és una forma natural d’observar la pròpia feina. Jo parteixo de la idea que tothom, en el seu lloc de treball, desitja per naturalesa fer les coses ben fetes, per ell mateix i sobretot per les persones a les quals atén. Saber amb xifres concretes com estàs fent aquestes coses et situa, et fa vèncer la resistència a canviar i t’anima a provar altres formes de fer, estimulant la formació i actualització de coneixements i l’intercanvi entre professionals. Fa que no te sentis ignorat ni estancat i et proporciona la satisfacció de veure com millores.

Tinc l’esperança que la DPO serà molt ben valorada pels professionals. I crec que serà així perquè he pogut constatar que aquells que han participat en els pilots dels dos darrers anys semblaven realment satisfets i els agradava explicar perquè havien o no assolit un objectiu i no es van quedar en cap cas indiferents. I val a dir que llavors la compensació no era econòmica sinó en dies de lleure, així que la motivació és una altra. A més, ni promou una competició entre serveis ni entre professionals i, en canvi, funciona com a eficaç estratègia de col·laboració, ja que el pes més important dels objectius de cada persona recau en el que els és capaç de fer com a membre d’un equip, servei o unitat… Fa que entre tots busquem com podríem arribar a aconseguir el repte, que podem interessar-nos i revisar periòdicament com ho estem fent i aportar solucions creatives quan els plans inicials no semblen funcionar.

Treballar amb uns objectius anuals que aniran canviant no significa, evidentment, deixar de banda ni la feina diària ni altres objectius que no estan contemplats en els quatre o cinc que es determinen anualment per a cadascuna de les 83 unitats, sinó senzillament tenir present les prioritats que volem que tots els professionals del PSMAR comparteixin i tenir-les molt presents perquè són un autèntic compromís individual i col·lectiu de treball i qualitat.

Francesc Cots. Director de Control de Gestió del PSMAR.

“No es tracta només d’allò que fem bé sinó d’allò del que queda constància que hem fet i del camí que es pot seguir per anar millorant.”

La DPO és, entre altres, una manera de comunicar als professionals de la nostra organització la màxima informació de la que disposem sobre com es fan les coses, no només internament sinó també en comparació amb la resta del sector, i amb l’objectiu últim de millorar els nostres resultats.

Professionalment, la construcció d’aquests objectius fa que millori la informació que hi fa referència, és a dir, que el  mateix fet de haver d’objectivar el que es fa bé, millora exponencialment la  qualitat del sistema d’informació. Es veu com una eina que serveix. Com se sol dir, no es tracta només d’allò que fem bé sinó d’allò del que queda constància que hem fet i del camí que es pot seguir per anar millorant. Amb les DPO fem que els professionals valorin més la qualitat de la informació i aquest fet no pot fer sinó beneficiar el conjunt de l’organització.

Personalment, el projecte de les DPO ha fet que hagi pogut conèixer més a fons els referents de la institució i m’hagi pogut fer una idea més acurada de les característiques de la seva realitat quotidiana, que en bona part condicionen els resultats globals. El fet d’haver de relacionar-se amb altres professionals per a fixar objectius comuns ens obliga a tots a parlar, a explicar, a escoltar, a convèncer, a intercanviar. Això és positiu per a tothom i ho ha estat especialment per a mi.

Mª Àngels López Vilchez. Cap de Servei de Pediatria. Hospital del Mar.

“Quan em van plantejar instaurar les DPO, és a dir, incloure en la nostra manera de fer i pensar aspectes de gestió,
vaig trobar que estàvem davant de tot un repte.”

El tema de les DPO és fonamental per portar la gestió als clínics i  és un petit pas per iniciar el canvi de les polítiques sanitàries. Nosaltres som un servei bàsicament assistencial i que tracta al pacient en la seva globalitat, tenint molta cura en els aspectes socials. Quan em van plantejar instaurar les DPO, és a dir, incloure en la nostra manera de fer i pensar aspectes de gestió, vaig trobar que estàvem davant de tot un repte.  Tot i que encara hi ha alguna DPO que hem d’ajustar, l’acceptació ha estat  molt bona i és un estímul per intentar millorar dia a dia la nostra feina.

 

Alfons Aguirre. Cap de Secció. Servei d’Urgències. Hospital del Mar.

“Pot ser una eina útil per engrescar a diferents professionals en el fet d’assolir fites que suposen una millora en l’assistència i en beneficis tant pels pacients com per a la institució.”

Crec que la Direcció per Objectius (DPO) pot ser una eina útil per engrescar a diferents professionals en el fet d’assolir fites que suposen una millora en l’assistència i en beneficis tant pels pacients com per a la institució. Entenc que, en ser el primer any de posada en marxa, els objectius escollits per urgències no són gaire transversals i espero que en els propers anys això es vagi corregint. Sóc crític pel que fa a que estigui associat a bonificacions en el sou. Hi ha altres bonificacions no necessàriament econòmiques. M’explico: èticament és qüestionable rebre una compensació econòmica d’una empresa farmacèutica perquè això pot crear conflictes d’interessos i condicionar la prescripció de fàrmacs. Llavors, no es podria dir el mateix quan és la teva pròpia empresa qui et compensa econòmicament? És una reflexió ètica que em faig per començar l’any.

Luis Miguel Martín López. Director de l’àrea de Primària i Programes Especials de l’INAD.

“És una eina de treball que permet conèixer i implicar-nos en la raó de ser i en les exigències que té la nostra organització.”

Les organitzacions, com les persones, hauríem de revisar periòdicament allò que fem i com ho fem per adaptar-nos a un entorn canviant i amb necessitats diverses.

La direcció per objectius (DPO) és una eina de treball que permet conèixer i implicar-nos en la raó de ser i en les exigències que té la nostra organització. D’altra banda ens permet estimular i participar en la innovació, transformació i adaptació dels nostres procediments de treball per donar un millor servei als nostres usuaris i la nostra comunitat.

En definitiva, el treball amb DPO pot ser una manera més per acostar i estimular la participació en els projectes de l’organització entre els professionals que l’integren.

Pilar Pastor. Cap d’Unitat d’Infermeria UH 30 i Núria Penella. Cap d’Unitat d’Infermeria UH 70 de l’Hospital del Mar.

“Treballar per objectius representa sempre un repte, però si són objectius transversals encara pot significar un xic més d’esforç i, a la vegada, recompensa més.”

Des de la professió infermera, en general, es té un perfil de col·laboració i de disciplina molt accentuat. Treballar per objectius representa sempre un repte, però si són objectius transversals encara pot significar un xic més d’esforç i, a la vegada, recompensa més, perquè millora les relacions dintre de l’equip multidisciplinar.

Els objectius assistencials han d’estar centrats en els pacients “per se”, són la seva raó d’existir. Els professionals assistencials d’infermeria, que estan implicats en assolir-los, haurien de rebre el reconeixement per mitjà de la carrera professional i la promoció en formació, docència i recerca des de la institució.

Manolo Royo. President del Comitè d’empresa del PSMAR.

“Seria idoni que pogués ser una fórmula mixta entre remuneració i dies de festa, per exemple.”

Personalment, de la DPO m’acabo quedant amb la “O” d’objectius. I que l’objectiu de les DPO és treballar amb la màxima eficiència possible, que segons la meva manera de veure per a la institució vol dir més activitat, menys despesa i més activitat i ingressos econòmics. De cara a l’eficiència relacionada amb els professionals, penso que se sentirien més implicats amb el model i complirien amb més motivació amb els indicadors del seu servei si ho poguessin fer a canvi d’una contraprestació més gran, perquè la que ara està estipulada d’1,1 milions d’euros resulta insuficient. D’altra banda, dir que els objectius que planteja l’empresa són pràcticament inassolibles en la totalitat dels serveis.

Penso que, en els propers anys, caldria habilitar una partida pressupostària que no afectés a la resta del conveni i que fes més atractiu per als professionals el fet de participar en el projecte DPO. I seria idoni que pogués ser una fórmula mixta entre remuneració i dies de festa, per exemple.

Antonia Caro. Infermera UH 70 Hospital del Mar. Nuria Saavedra. Infermera UH 30 Hospital del Mar.

“La DPO suposa implicació, tot i què és complexa de vegades, amb la resta de professionals de la salut, ja que la nostra finalitat és comuna.”

Com a professionals assistencials d’infermeria creiem que la Direcció per Objectius (DPO) ha d’estar present en el nostre fer, donat que aquesta està centrada en l’atenció i cures al pacient i en la qualitat assistencial. A més, la DPO suposa implicació, tot i què és complexa de vegades, amb la resta de professionals de la salut, ja que la nostra finalitat és comuna.

Seria positiu que la incentivació de l’acompliment d’aquestes DPO no es veiés lligat només a una incentivació econòmica. Seria bo que els professionals assistencials  poguessin pactar i/o triar individualment entre diferents opcions, com ara gaudir d’un nombre de dies de festa segons els objectius assolits, el reconeixement en la carrera professional, el poder rebre beques de formació i/o d’assistència a jornades i congressos o la participació en grups de recerca. Pensem que aquest fet afavoriria un creixement i desenvolupament professional satisfactori i enfortiria els vincles entre els professionals i la institució.

Deixa un comentari