header

Arxius de la categoria 'Què en pensen?'

Al Parc de Salut MAR hem fet moltes passes en aquest complex tema del tabac però sempre hem tingut clar que finalment havíem d’arribar a un hospital sense fum. La institució sempre s’ha posicionat, implicat i compromès amb aquest objectiu i ha volgut que aquest procés, que es va iniciar fa ja molts anys, fos [...]

Llegir l'article complet

El creixent dèficit de la sanitat en aquests moments de crisi econòmica posa sobre la taula propostes que anys enrere semblaven impensables o no van quallar, com és ara el copagament dels serveis sanitaris per part dels pacients. El problema de l’augment dels costos, l’ús de noves tecnologies i tractaments que suposen grans despeses i [...]

Llegir l'article complet

Vivim un moment en què coincideix la presentació de l’avantprojecte de Llei de la Ciència amb un context de crisi econòmica i un descens del 15% dels pressupostos destinats a investigació. Actualitzar la situació de la ciència al nostre país suposa en aquesta nova Llei dos punts bàsics: l’estabilitat de la carrera científica i un [...]

Llegir l'article complet

Tinc la paraula

Tinc la paraula és l’enquesta d’opinió pública interna que ha realitzat l’IMAS. Per tant, es tractava d’un espai de participació per tal que totes les persones que treballen a l’IMAS poguessin expressar la seva opinió de la manera més directa possible. Va ser, doncs, una enquesta confidencial sobre diversos temes cabdals i relatius, tant a la pròpia feina que desenvolupen els professionals, com a l’organització on hi treballen. Hi han participat 1.075 persones, un 33% de les persones que treballen a l’IMAS, la qual cosa suposa un tant per cent de participació molt notable respecte dels habituals percentatges de resposta que se solen obtenir en enquestes d’aquest tipus, especialment al sector públic.

Llegir l'article complet

El Pla o Procés de Bolònia és el nom que rep el procés que es va iniciar a partir de l’acord que el 1999 van signar 29 ministres de la Unió Europea en aquesta ciutat. Aquest procés Proposa la creació d’un Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) on convergeixin els diferents països i els seus [...]

Llegir l'article complet

« Apunts més recents